Alle indlæg af Bjarne

Generalforsamling 2023

Indkaldes til generalforsamling, lørdag den 1. april 2023 kl. 10:00 i
Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26, 4550 Asnæs

Der serveres kaffe/te og hjemmebagte boller.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab 2022 (Hent det her)
 4. Budget for 2023 samt fastsættelse af kontingent. Bestyrelsens forslag kr. 350,-
 5. Indkomme forslag fra bestyrelse og medlemmer
 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, på valg er:
  – Bestyrelsesmedlem: Mette Heckmann
  – Bestyrelsesmedlem: Helle Skovsted
  – Bestyrelsesmedlem: Lene Hasselriis
 7. Valg af suppleanter, på valg er:
  – Ria Nielsen
  – Jan Christiansen
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant , på valg er:
  – Allan Ruben som revisor
  – Tonny Hofgart som revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Links:

Sommerfest 2023

Vi planlægger at afholde en sommerfest sommeren 2023.

Hvis du vil være med til at planlægge sommerfesten så mød op søndag den 2. oktober kl. 15 hos Helle, Helgesvej 29.

Mvh
Anne-Louise