Alle indlæg af Bjarne

Information om Ejendomsskatter

Information fra bestyrelsen vedr. ejendomsskat for 2021

Bestyrelsen er blevet opmærksom på at der måske er fejl i ejendomsskatten for 2021.

Fejlen er at nogle har fået opkrævet bidraget til pumpe- og dige lag 2 gange!

Bestyrelsen har rettet henvendelse til kommunen og her erkender man, at der er et problem , men De har ikke en løsning på problemet d.d.

Der kan også være problemer med bidraget til pumpe- og dige lag for 2020, her kan der været opkrævet et for stort beløb.

Bestyrelsen har bedt om en redegørelse for begge problemer af kommunen og vil komme tilbage med de informationer vi modtager.

Ønsker I selv at kontakte kommunen kan det ske til:
Jette Illemann, tlf. nr. 59666010 mail : jil@odsherred.dk

Med ønske om en glædelig jul og et godt nyt år
Bestyrelsen

Facebook

Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra Charlotte Nielsen, Grethesvej 14, vedrørende oprettelse af en privat Facebook gruppe for Næsdal Plantage.
Bestyrelsen syntes at det er en god ide, og har aftalt med Charlotte, at hun opretter denne gruppe på Facebook, samt at det er Charlotte der styre gruppen.
Alle informationer fra bestyrelsen, vil forsætte med at komme på hjemmesiden, bestyrelsen vil give Charlotte informationer om hvem der ejer grundene i plantagen.

Her er de regler som Charlotte har for gruppen, I kan tilmelde jer med dette link.

Dette er en privat gruppe for grundejere og lejere i Næsdal Plantage.

Her kan vi dele:

  • Hvis man vil varsle om larm fra fest eller andet
  • Hvis man har en gammel plæneklipper du skal af med
  • Invitationer til vejfest, rejsegilde, osv.
  • Overskuddet af tomatstiklinger man gerne vil dele ud af
  • Tips om spændende ting der sker i området
  • Eller hvad vi ellers synes kunne være interessant for vores naboer at vide

VIGTIGT!
Det er ligesom alle andre steder vigtigt at vi holder den gode tone, ligesom det gode naboskab. Der er nul tolerance overfor dårlig opførsel.

Håber I vil deltage i fællesskabet.

Link til Facebook gruppe: https://www.facebook.com/groups/3409808985721641/?ref=share

Med venlig hilsen
Charlotte og Bestyrelsen

Info fra bestyrelsen vedr. gravearbejde for etablering af fiber net

Bestyrelsen har modtaget følgende:


Til Bjarne Christensen – formand for Næsdal Plantage Grundejerforening

(Projekt 4550, Asnæs, Grevinge og Kelstrup Acc. 4 – 013169 – VIGL01-29-F, del 2)

Vi skal som entreprenør for FIBIA P/S kabellægge vejene i Asnæs, Grevinge og Kelstrup omegn med fibernet og dermed i jeres grundejerforening, Næsdal Plantage.

Fibertraceet placeres primært i rabat i enten højre eller venstre side. Der vil ske vejkrydsninger til de matrikler som har bestilt fiber, hvor hovedtraceet er placeret i modsatte side.
Gravedybden er 0,50 m. – kabellægningen foretages både som gravning og jordfortrængning.
I graveperioden vil biler og materiel kunne stå på vejene, men det vil være muligt at komme ud og ind af området og de enkelte matrikler.

Vi videofilmer området inden opstart, så vi afleverer i samme stand. Derudover er der aflevering med Fibia efter kabellægningen samt 1 års gennemgang. Skulle der mod forventning være noget, så kan du henvende dig til undertegnede.

Gravearbejdet vil starte ultimo maj 2020. Hvornår vi er på de respektive veje, er ikke muligt at oplyse. Gravningen forventes at være færdigt ultimo juli, men der tages højde for forsinkelse i projektet.
Der er søgt gravetilladelse ved Odsherred kommune, da de er vejmyndighed.

I de tilfælde der måtte være spørgsmål til gravning på private matrikler, bestilling af fiber eller andet, så bedes der rettet henvendelse direkte til Fibia´s kundeservice på 70 29 24 44.

Venlig hilsen
Berit Eilsborg Olsen

I Anker Andersen A/S
Springstrup 11, DK-4300 Holbæk


Hvis der i forbindelse med dette arbejde opstår problemer, har entreprenøren ønsket at henvendelser sker gennem bestyrelsen. Har I problemer skriv en mail til : b.b.christensen@mail.tele.dk gerne med billeder af problemet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

P.S. Vi har fortsat ikke nogen nye informationer om afholdelse af generalforsamlingen!