Overdragelse

Overdragelse fra afgående bestyrelse til ny bestyrelse.

Den nye bestyrelse skal:

 1. Straks efter valget, konstituere sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær, disses navne, adresser m.m. skal meddeles den afgående formand
 2. Efter at referatet fra generalforsamlingen er underskrevet, af dirigent og formand (§5 stk. 11), skal følgende udføres

Afgående formand skal:

 1. Skrive til kommunen, at han/hun er fratrådt og oplyse den nye formands navn, adresse m.m.
 2. Skrive til CVR registeret med samme oplysninger
 3. Overdrage alle øvrige papirer m.m. til den nye formand

Afgående kasserer skal:

 1. Skrive til bank, at han/hun er fratrådt og oplyse navnet på den nye kasserer, samt overdrage alle bankkonti, papirer og rettigheder til den nye kasserer
 2. Oprette den nye kasserer i Nets og overdrage alle rettigheder til denne
 3. Aflevere et regnskab, der er godkendt og underskrevet af revisor, på et møde gennemgå dette med den nye kasserer, hvorefter begge underskriver regnskabet.

Afgående sekretær skal:

 1. Overdrage alle protokoller m.m. til den nye sekretær

Afgående Webmaster skal:

 1. Overdrage hjemmesiden til den nyt webmaster med alle adgangs koder m.m.

Alle afgående bestyrelsesmedlemmer skal:

 1. Overdrage alt materiale, der er anskaffet og betalt af foreningen til den nye bestyrelse

Indtil alle disse overdragelser har fundet sted, er det den afgående bestyrelse, der har ansvar for at drive foreningen