Tag-arkiv: 2023

Generalforsamling 2023

Indkaldes til generalforsamling, lørdag den 1. april 2023 kl. 10:00 i
Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26, 4550 Asnæs

Der serveres kaffe/te og hjemmebagte boller.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab 2022 (Hent det her)
 4. Budget for 2023 samt fastsættelse af kontingent. Bestyrelsens forslag kr. 350,-
 5. Indkomme forslag fra bestyrelse og medlemmer
 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, på valg er:
  – Bestyrelsesmedlem: Mette Heckmann
  – Bestyrelsesmedlem: Helle Skovsted
  – Bestyrelsesmedlem: Lene Hasselriis
 7. Valg af suppleanter, på valg er:
  – Ria Nielsen
  – Jan Christiansen
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant , på valg er:
  – Allan Ruben som revisor
  – Tonny Hofgart som revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Links: