Til Næsdal Plantage medlemmer

Grundet manglede opbakning fra den øvrige bestyrelse, har jeg besluttet at trække mig som formand pr. 09-01-2024.

Ny formand er Mette Heckmann

Med venlig hilsen
Bjarne Christensen