Træk af Næsdal Plantages historie

Næsdal Plantage har i folkemunde heddet ”Bays skov”, dengang plantagen blev udstykket. Dette efter fotograf Søren Bay-Hansen fra Asnæs. Korrekt hed den ”Risegårds Legat-Stiftelse” (Indtil navnet ændredes til Næsdal Plantage).

Det kan vi se af den tinglyste udstykningsdeklaration fra 1963, der stadig er gældende, og er underskrevet af Søren Bay Hansen.

Søren Bay bliver kaldt Lammefjordens fotograf. Han har i årene fra 1898 til 1968 fotograferet og filmet Odsherred – først og fremmest Lammefjorden – og livet heromkring.

Hans far, Niels Hansen, kom fra Kalundborg og moderen Frederikke Bay fra Samsø. Faderen købte Risegård ved Ris ved Fårevejle.

Endnu før Søren Bay – og før der blev plantet skov her, hed denne del af Lammefjorden – sydøst for Asnæs ”Boerlandet”. Det lå lige ned til ”søen”, som endnu ikke var tørlagt.

Navnet Boerlandet kom af, at der på den tid rasede en krig i Sydafrika – Englænderne mod boerne – og det var langt væk. Det var Boerlandet også! ”Søen” ligger lige nedenfor vor plantage.

Skrevet af: Anne Pedersen