Tag-arkiv: 2017

Info til alle grundejere

Anders har meddelt bestyrelsen, at han stopper som vejmand.

Det er lykkes bestyrelsen at lave en aftale med Mickel, at han overtaget funktionen som vejmand.

Mickel starter omgående og vi kan forvente at alle huller er udbedret i løbet af 8 til 10 dage.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Vigtig information vedr. kontingent opkrævning

I den netop udsendte opkrævning af kontingent for 2017, er der ved en fejl blevet medsendt et tekst, der oplyser at I/du skylder kontingent for 2010 til 2016. Dette er en fejl!

Det er kun teksten: ”Kontingent 2017 250 kr.” Som burde være udsendt.

Bestyrelsen beklager meget fejlen.

Hvis dette giver anledning til yderligere forklaring, skriv til Bjarne ved at trykke her eller ring på mobil: 2145 2165

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Indbrud

Bestyrelsen er blevet orienteret om, at der har været indbrud i Næsdal 10, tidsrummet fra 8. maj til den 12. maj. Tyven er kommet ind ved at fjerne listerne om et vindue og derefter ruden. Der er fjernet møbler m.m.

Har I se noget der kan havde politiets interesse, så kontakt dem på 4635 1448.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Info vedr. fiber net

Nu er antallet af tilmeldinger til fiber net opgjort. Der var 26 tilmeldinger, hvilke er under halvdelen af det (66), som var kravet for at Fibia ville starte.

Dem der har tilmeldt sig, vil snares blive kontaktet af Fibia.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Undersøgelse om indbrudsforebyggelse

Til alle grundejer

Bestyrelsen har modtaget denne mail fra Tryk Fonden vedr. indbrud.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


Kære beboer i Grundejerforeningen Næsdal Plantage

I TrygFonden arbejder vi hele tiden på at forbedre vores indsats med at forebygge indbrud.

Det vil derfor være en stor hjælp, hvis du vil bruge 5 minutter på at besvare dette spørgeskema inden søndag d. 19. marts.

Du deltager på dette link:
http://bit.ly/indbrudssurvey

Der vil blive trukket lod om tre gavekort til en værdi af 500 DKK til supergavekortet.dk blandt de personer, som udfylder skemaet.

På forhånd mange tak for hjælpen.

Med venlig hilsen
TrygFonden

Info til alle grundejere

Erik Hansen har meddelt bestyrelsen, at han ikke ønsker at forsætte som vejformand.

Bestyrelsen har derfor aftalt med Anders Madsen, at han overtager funktionen som vejformand på samme vilkår som Erik.

Bestyrelsen vil samtidig takke Erik for det store arbejde, han har udført med at vedligeholde vores veje gennem mange år.

På bestyrelsens vegne,
Bjarne Christensen

Skal vi havde fibernet i Næsdal Plantage?

Bestyrelsen har fået dette spørgsmål fra flere grundejere.

Bestyrelsen har undersøgt mulighederne og har forhandlet en aftale på etablering af fibernet i plantagen, dette er sket i samarbejde med grundejerforening Næsdal Skovbryn.

Det er Fibia der vil etablere fibernettet i plantagen for Waoo.

I kan finde alle oplysninger om hastighed og priser og I kan tilmelde jer, her på deres hjemmeside: http://www.fibia.dk/næsdal

Hvis der bliver etableret fibernet vil det være mellem den enkelte grundejer og Fibia/Waoo.

Grundejerforeningen har ikke og vil ikke få økonomiske eller juridiske forpligtigelser ved etableringen af fibernettet.

Der er og vil ikke blive udleveret navne m.m. fra bestyrelsen til Fibia.

Evt. spørgsmål kan rettes til Bjarne Christensen på b.b.christensen@mail.tele.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen