Info til alle grundejere

Erik Hansen har meddelt bestyrelsen, at han ikke ønsker at forsætte som vejformand.

Bestyrelsen har derfor aftalt med Anders Madsen, at han overtager funktionen som vejformand på samme vilkår som Erik.

Bestyrelsen vil samtidig takke Erik for det store arbejde, han har udført med at vedligeholde vores veje gennem mange år.

På bestyrelsens vegne,
Bjarne Christensen