Skal vi havde fibernet i Næsdal Plantage?

Bestyrelsen har fået dette spørgsmål fra flere grundejere.

Bestyrelsen har undersøgt mulighederne og har forhandlet en aftale på etablering af fibernet i plantagen, dette er sket i samarbejde med grundejerforening Næsdal Skovbryn.

Det er Fibia der vil etablere fibernettet i plantagen for Waoo.

I kan finde alle oplysninger om hastighed og priser og I kan tilmelde jer, her på deres hjemmeside: http://www.fibia.dk/næsdal

Hvis der bliver etableret fibernet vil det være mellem den enkelte grundejer og Fibia/Waoo.

Grundejerforeningen har ikke og vil ikke få økonomiske eller juridiske forpligtigelser ved etableringen af fibernettet.

Der er og vil ikke blive udleveret navne m.m. fra bestyrelsen til Fibia.

Evt. spørgsmål kan rettes til Bjarne Christensen på b.b.christensen@mail.tele.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen