Info til alle grundejere

Anders har meddelt bestyrelsen, at han stopper som vejmand.

Det er lykkes bestyrelsen at lave en aftale med Mickel, at han overtaget funktionen som vejmand.

Mickel starter omgående og vi kan forvente at alle huller er udbedret i løbet af 8 til 10 dage.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen