Valg til bestyrelsen for Odsherred Forsyning

Aksel Walløe Hansen, Helgesvej 23, stiller op som forbrugerrepræsentant til valg i bestyrelsen for Odsherred Forsyning A/S.

Aksel har bedt bestyrelsen om at måtte præcisere sit kandidatur på hjemmesiden (læs her).

Bestyrelsen støtter Aksel i hans opstilling som forbrugerrepræsentant og vil anbefale, at I støtter op om Aksel således, at sommerhusejerne har en stemme i bestyrelsen for Odsherred Forsyning.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Information om Ejendomsskatter

Information fra bestyrelsen vedr. ejendomsskat for 2021

Bestyrelsen er blevet opmærksom på at der måske er fejl i ejendomsskatten for 2021.

Fejlen er at nogle har fået opkrævet bidraget til pumpe- og dige lag 2 gange!

Bestyrelsen har rettet henvendelse til kommunen og her erkender man, at der er et problem , men De har ikke en løsning på problemet d.d.

Der kan også være problemer med bidraget til pumpe- og dige lag for 2020, her kan der været opkrævet et for stort beløb.

Bestyrelsen har bedt om en redegørelse for begge problemer af kommunen og vil komme tilbage med de informationer vi modtager.

Ønsker I selv at kontakte kommunen kan det ske til:
Jette Illemann, tlf. nr. 59666010 mail : jil@odsherred.dk

Med ønske om en glædelig jul og et godt nyt år
Bestyrelsen

Facebook

Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra Charlotte Nielsen, Grethesvej 14, vedrørende oprettelse af en privat Facebook gruppe for Næsdal Plantage.
Bestyrelsen syntes at det er en god ide, og har aftalt med Charlotte, at hun opretter denne gruppe på Facebook, samt at det er Charlotte der styre gruppen.
Alle informationer fra bestyrelsen, vil forsætte med at komme på hjemmesiden, bestyrelsen vil give Charlotte informationer om hvem der ejer grundene i plantagen.

Her er de regler som Charlotte har for gruppen, I kan tilmelde jer med dette link.

Dette er en privat gruppe for grundejere og lejere i Næsdal Plantage.

Her kan vi dele:

  • Hvis man vil varsle om larm fra fest eller andet
  • Hvis man har en gammel plæneklipper du skal af med
  • Invitationer til vejfest, rejsegilde, osv.
  • Overskuddet af tomatstiklinger man gerne vil dele ud af
  • Tips om spændende ting der sker i området
  • Eller hvad vi ellers synes kunne være interessant for vores naboer at vide

VIGTIGT!
Det er ligesom alle andre steder vigtigt at vi holder den gode tone, ligesom det gode naboskab. Der er nul tolerance overfor dårlig opførsel.

Håber I vil deltage i fællesskabet.

Link til Facebook gruppe: https://www.facebook.com/groups/3409808985721641/?ref=share

Med venlig hilsen
Charlotte og Bestyrelsen