Info fra bestyrelsen vedr. gravearbejde for etablering af fiber net

Bestyrelsen har modtaget følgende:


Til Bjarne Christensen – formand for Næsdal Plantage Grundejerforening

(Projekt 4550, Asnæs, Grevinge og Kelstrup Acc. 4 – 013169 – VIGL01-29-F, del 2)

Vi skal som entreprenør for FIBIA P/S kabellægge vejene i Asnæs, Grevinge og Kelstrup omegn med fibernet og dermed i jeres grundejerforening, Næsdal Plantage.

Fibertraceet placeres primært i rabat i enten højre eller venstre side. Der vil ske vejkrydsninger til de matrikler som har bestilt fiber, hvor hovedtraceet er placeret i modsatte side.
Gravedybden er 0,50 m. – kabellægningen foretages både som gravning og jordfortrængning.
I graveperioden vil biler og materiel kunne stå på vejene, men det vil være muligt at komme ud og ind af området og de enkelte matrikler.

Vi videofilmer området inden opstart, så vi afleverer i samme stand. Derudover er der aflevering med Fibia efter kabellægningen samt 1 års gennemgang. Skulle der mod forventning være noget, så kan du henvende dig til undertegnede.

Gravearbejdet vil starte ultimo maj 2020. Hvornår vi er på de respektive veje, er ikke muligt at oplyse. Gravningen forventes at være færdigt ultimo juli, men der tages højde for forsinkelse i projektet.
Der er søgt gravetilladelse ved Odsherred kommune, da de er vejmyndighed.

I de tilfælde der måtte være spørgsmål til gravning på private matrikler, bestilling af fiber eller andet, så bedes der rettet henvendelse direkte til Fibia´s kundeservice på 70 29 24 44.

Venlig hilsen
Berit Eilsborg Olsen

I Anker Andersen A/S
Springstrup 11, DK-4300 Holbæk


Hvis der i forbindelse med dette arbejde opstår problemer, har entreprenøren ønsket at henvendelser sker gennem bestyrelsen. Har I problemer skriv en mail til : b.b.christensen@mail.tele.dk gerne med billeder af problemet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

P.S. Vi har fortsat ikke nogen nye informationer om afholdelse af generalforsamlingen!

Aflysning af generalforsamling 2020

Kære grundejer i Næsdal Plantage

Som følge af de henstillinger regeringen er kommet med i dag vedr. afholdelse af møder.

Har bestyrelsen besluttet at aflyse afholdelse af :

Generalforsamling den 28-03-2020

Generalforsamling forventes afholdt i juni hvis det er muligt, der vil blive udsendt ny indkaldelse

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Fiber net – Fibia

Kære medlemmer af grundejerforeningen Næsdal Plantage

Fibia er kommet med et tilbud, hvor vi hver især kan få lagt fiberbredbånd ind i vores sommerhuse. Fibia er SEAS-NVEs fiberselskab, som trækker fiberbredbånd og samarbejder med WAOO, som leverer internet og tv-løsninger.
Fibia tilbyder en løsning, der hedder 50 Mbit/s i download og 50 Mbit/s i upload. Det burde være rigeligt til de fleste både til internet og tv.
En installation af fiberbredbånd skal betragtes som en investering i sommerhuset, som vil gøre sommerhuset lettere at sælge, hvis det bliver aktuelt.
Fibia har besluttet et geografisk område, der dækker Asnæs, Grevinge og Kelstrup med i alt 1.620 adresser.
For at Fibia begynder at grave fiberkabler ned, så skal mindst 324 adresser tilmelde sig løsningen.
Fristen for tilmelding er d. 26. april 2020.

Prisen for at få en installation ved tilmelding inden d. 26. April 2020 er:

Installation 1.995 kr.
Rabat ved tilmelding inden 26.4.2020– 500 kr.
Prisen på installation kan trækkes fra via Boligjobordning,
hvis man indberetter det til SKAT. Det svarer cirka til
– 500 kr.
I alt cirka for at få fiberbredbånd installeret, hvis fradraget udnyttes1.000 kr.

Derudover binder man sig til et abonnement på fiberbredbånd i 6 måneder. Det koster 199 kr. pr. måned.

6 måneder (binding) x 199 kr.1.194 kr.
Den samlede pris for installation + abonnement i 6 måneder2.194 kr.

Man kan sætte sit abonnement på pause, hvilket koster 49 kr. pr. måned. Efter 1 måned kan det sættes på pause. Det giver en pris på 199 kr. + 6 x 49 kr. = 493 kr., hvortil skal lægges prisen på installation.
Hvis man i stedet betaler 329 kr. om måneden, så får man både fiberbredbånd og en tv-løsning fra WAOO via fiberbredbåndet.
Man kan også købe WAOOs bredbåndsløsninger og tv-løsninger til helårsboliger.
Du kan læse mere i det vedhæftede materiale (her).
Man skal udtrykkeligt ikke betale noget før, at Fibia har trukket fiberkabel ind til ens ejendom og tilsluttet det. 

Vi vil opfordre alle til at tilmelde sig tilbuddet om fiberbredbånd fra Fibia og WAOO – se også referatet fra sidste generalforsamling side 3.

Du kan tilmelde dig på ét af de følgende link:

www.fibia.dk/odsherred
eller
www.fibia.dk/privat/subsites/fiberbyer/asnaes-grevinge-og-kelstrup/

Venlig hilsen
Bo E. Nielsen – Arnesvej 16 – tlf. 20 24 32 38
Tonny Hofgart – Arnesvej 2

Information vedr. nye vejskilte

Der er opsat ny vejskilte ved stikvejene på Helgesvej og Torbensvej med nummer på grundene (se herunder).

Vejnummer
Vejskilt

Begrundelse er, at der har været en hændelse, hvor en vagtlæge ikke har kunne finde en adresse.

Se på jeres postkasse, er husnummer tydeligt!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen