Valg til bestyrelsen for Odsherred Forsyning

Aksel Walløe Hansen, Helgesvej 23, stiller op som forbrugerrepræsentant til valg i bestyrelsen for Odsherred Forsyning A/S.

Aksel har bedt bestyrelsen om at måtte præcisere sit kandidatur på hjemmesiden (læs her).

Bestyrelsen støtter Aksel i hans opstilling som forbrugerrepræsentant og vil anbefale, at I støtter op om Aksel således, at sommerhusejerne har en stemme i bestyrelsen for Odsherred Forsyning.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen