Stormen Gorm

Information til alle vedrørende stormen Gorm

Alle veje og stiger er farbare.
Der er ikke faldet træer m.m. ned i nogen sommerhuse i plantagen.
Der er dog faldet/knækket enkle træer på nogle grunde, disse ligger således at de ikke er til fare.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen