Information vedr. nye vejskilte

Der er opsat ny vejskilte ved stikvejene på Helgesvej og Torbensvej med nummer på grundene (se herunder).

Vejnummer
Vejskilt

Begrundelse er, at der har været en hændelse, hvor en vagtlæge ikke har kunne finde en adresse.

Se på jeres postkasse, er husnummer tydeligt!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen