Info fra bestyrelsen vedr. gravearbejde for etablering af fiber net

Bestyrelsen har modtaget følgende:


Til Bjarne Christensen – formand for Næsdal Plantage Grundejerforening

(Projekt 4550, Asnæs, Grevinge og Kelstrup Acc. 4 – 013169 – VIGL01-29-F, del 2)

Vi skal som entreprenør for FIBIA P/S kabellægge vejene i Asnæs, Grevinge og Kelstrup omegn med fibernet og dermed i jeres grundejerforening, Næsdal Plantage.

Fibertraceet placeres primært i rabat i enten højre eller venstre side. Der vil ske vejkrydsninger til de matrikler som har bestilt fiber, hvor hovedtraceet er placeret i modsatte side.
Gravedybden er 0,50 m. – kabellægningen foretages både som gravning og jordfortrængning.
I graveperioden vil biler og materiel kunne stå på vejene, men det vil være muligt at komme ud og ind af området og de enkelte matrikler.

Vi videofilmer området inden opstart, så vi afleverer i samme stand. Derudover er der aflevering med Fibia efter kabellægningen samt 1 års gennemgang. Skulle der mod forventning være noget, så kan du henvende dig til undertegnede.

Gravearbejdet vil starte ultimo maj 2020. Hvornår vi er på de respektive veje, er ikke muligt at oplyse. Gravningen forventes at være færdigt ultimo juli, men der tages højde for forsinkelse i projektet.
Der er søgt gravetilladelse ved Odsherred kommune, da de er vejmyndighed.

I de tilfælde der måtte være spørgsmål til gravning på private matrikler, bestilling af fiber eller andet, så bedes der rettet henvendelse direkte til Fibia´s kundeservice på 70 29 24 44.

Venlig hilsen
Berit Eilsborg Olsen

I Anker Andersen A/S
Springstrup 11, DK-4300 Holbæk


Hvis der i forbindelse med dette arbejde opstår problemer, har entreprenøren ønsket at henvendelser sker gennem bestyrelsen. Har I problemer skriv en mail til : b.b.christensen@mail.tele.dk gerne med billeder af problemet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

P.S. Vi har fortsat ikke nogen nye informationer om afholdelse af generalforsamlingen!