Alle indlæg af Mette

Generalforsamling 2024

Indkaldelse til generalforsamling, lørdag den 23. marts 2024 kl. 10:00 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26, 4550 Asnæs

Der serveres kaffe/te og hjemmebagte boller.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab for 2023 (Hent det her)
 4. Budget for 2024 samt fastsættelse af kontingent. Bestyrelsens forslag kr. 500,. om året
 5. Indkomne forslag (fra bestyrelsen og medlemmer)
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er:
  – Formand: Mette Heckmann (Forsætter IKKE som formand) – der skal vælges ny formand. Mette vil gerne forsætte som almindeligt bestyrelsesmedlem
  – Bestyrelsesmedlem: Anne-Louise Thomsen (modtager genvalg)
 7. Valg af suppleanter, på valg er:
  – Ria Nielsen (modtager genvalg)
  – Jan Christiansen (modtager genvalg)
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg er:
  – Allan Ruben (modtager genvalg)
  – Tonny Hofgart (modtager genvalg)
 9. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen